KAPICILIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


Kapıcı İş Sözleşmesi Örneği


Kapıcı iş sözleşmesinde yer alması gereken maddeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;


 • İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları
 • YÖNETİCİ : Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı
 • İŞYERİ : Apartman veya Bina adı
 • ADRESİ  : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya apartman) açık adresi


 • BİNA GÖREVLİSİ : Bina görevlisinin adı ve soyadı
 • DOĞUM TARİHİ : Bina görevlisinin doğum tarihi
 • BABA ADI : Bina görevlisinin baba adı
 • ADRESİ Bina görevlisinin açık adresi


 • YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
 • İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Görevlinin işe başlama tarihi
 • SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Görevli ile yapılan sözleşmenin süresi
 • ÖDENECEK ÜCRET : Görevli için ödenecek olan aylık ücret tutarı 
 • ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Görevli için her ay ödenecek ücretin günü
 • KAPICI KONUTU : Kapıcı; kapıcı dairesine kira ödemeden oturacaktır.
 • KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.
 • ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
 • YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi *) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
 • KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi *) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma)
 • HAFTA TATİLİ : Kapıcının haftalık tatil kullanacağı gün yazılır.
 • GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
 • YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanı

 • ÖZEL ŞARTLAR : …………………..(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.)
 • SÖZLEŞME TARİHİ  : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ……./……../…………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

   

  YÖNETİCİ 

  İmza

   

  GÖREVLİ

   

  İmza

   

  Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.