İdari İşler


Genel Kurul toplantılarının organize edilmesi,

Kararların tebliği,

Alınan kararlarda yekili kılınan ihale kurulu ve/veya denetim kuruluna raporlama yapılması.

Yapılacak büyük çaplı harcamalarda tekliflerin değerlendirilmesi ve bütçenin onaylanması için en az iki kişilik bir ihale kurulu seçilmesi şarttır.