Mali İşler


Denetim kuruluna, 3 ayda bir mutlak ve talep ettikleri her zaman şeffaf ve belgeli bilgilendirme,

Denetim kurulu kanun gereği yönetimi 3 aylık hesapları denetlemesi ve raporlaması şarttır.

Harcamaların tasarruf esaslı ve özen yükümlülüğüne uygun olarak gerçekleştirilmesi,

Harcamaların belgeli olarak yapılması,

Aidatların banka yolu esas olmak kaydıyla toplanması,

Eski yönetimin kasalarında devralınacak yeterli tutar olmaması durumunda en az bir aidat tutarında demirbaş toplanması şarttır. (Merkezi sistemlerde kışlık yakıtlar göz önüne alınarak bu tutar daha yüksek olacaktır.)