Hukuki İşlemler


Apartman/ Site vekili olarak bir avukatla anlaşma yapılması,

İki ay üst üste gecikme olması durumunda borçluların bir kez ihtar edilerek - yazılı ve geçerli bir mazeret bildirmedikleri müddetçe - ihtarda verilecek süre sonunda borcun icra takibine konması,

Binanın diğer hukuki işlem ve davalarının takibi ve diğer hukuki kurumlarla iletişiminin sağlanması,